Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği

5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, yeni ve 1000 m2 ’den büyük mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi almasını yasal olarak zorunlu kılar.

*Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-02) 07.12.2010 tarih ve 27778 (Mükerrer) sayılı  resmi gazetede yayımlanmıştır.

http://www.bep.gov.tr/